Hệ thống thủy lật máy xúc lật bánh lốp

 

3- Hệ thống di chuyển thủy lực:

4- Hệ thống điều khiển điện tử

Hệ thống truyền động thủy lực máy xúc lật này được thiết kế rất hiện đại với hệ thống điều khiển và kiểm soát điện tử toàn bộ. So với các hệ thống hiện tại, xe xúc lật loại này có một số thay đổi như sau:
- Tay điều khiển các chức năng trên cabine là loại dùng tín hiệu điện chứ không phải thủy lực.
- Sử dụng bơm piston mạch hở với load-sensing và cụm valve phân phối điện tỷ lệ cho các cơ cấu hoạt động xúc và lái.
- Hệ thống lái kết hợp thủy lực và điện tử.
- Cơ cấu di chuyển sử dụng hệ bơm - motor thay đổi lưu lượng, mạch kín với nhiều chế độ tải cài đặt sẵn và tự động thay đổi.
- Các thông số làm việc của hệ thống đều được hiện thỉ rõ ràng trên bảng điều khiển gắn trên cabine. Hệ thống có các thiết bị đo/báo lỗi điện tử rất dễ dàng tìm hiểu và truy xuất khi cần sửa chữa, thay thế.

BAIMAY.VN