Hệ thống thủy lực xe lu rung

HỆ THỐNG THỦY LỰC XE LU RUNG

1- Cơ cấu di chuyển

alt

Sử dụng bơm mạch kín cấp dầu trực tiếp cho motor di chuyển bánh thép và motor di chuyển bánh lốp (có thể chỉ cần một motor di chuyển bánh lốp được cắm trực tiếp vào cầu xe).

2- Cơ cấu rung:

alt

Cũng sử dụng bơm+motor mạch kín .

3- Cơ cấu lái: Sử dụng một bơm bánh răng nhỏ, thường lắp bên ngách động cơ nổ.

alt

Hệ thống này sử dụng hệ điều khiển bằng vi mạch nên điều khiển được tần số rung theo mong muốn.

BAIMAY.VN