Máy xúc

Lọc sản phẩm:
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích HITACHI EX30UR-2

Giá: 185,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích HITACHI EX30UR-2. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích HITACHI EX55UR-1

Giá: 370,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích HITACHI EX55UR-1 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX60-2

Giá: 500,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích EX60-2 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC128US-8

Giá: 900,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC128US-8. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1ES

Giá: 920,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK135SR-1ES máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC58UU-3

Giá: 470,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC58UU-3 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK60-3

Giá: 485,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOBELCO SK60-3 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC50UU-2E

Giá: 440,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC50UU-2E. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX60-2

Giá: 560,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX60-2. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC78UU-6EO

Giá: 530,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC78UU-6EO máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết