Máy xúc

Lọc sản phẩm:
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX40U-2

Giá: 470,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích HITACHI ZX40U-2. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC58UU-3

Giá: 470,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC58UU-3 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOBELCO SK50UR-1

Giá: 330,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOBELCO SK50UR-1. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC35MR-1

Giá: 280,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC35MR-1 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc lật mini KOBELCO LK50Z

Giá: 300,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc lật mini KOBELCO LK50Z . Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX55UR-1

Giá: 330,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích HITACHI EX55UR-1. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC90-1

Giá: 480,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC90-1 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Còn hàng
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích YANMAR VIO40-5

Giá: 360,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích YANMAR VIO40-5. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Đang về
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOBELCO SK50UR-3

Giá: 470,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOBELCO SK50UR-3 máy Nhật. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Đang về
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KUBOTA RX503S

Giá: 370,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KUBOTA RX503S. Được Nhập Khẩu trực tiếp. Máy đều, đẹp, bơm, động cơ nguyên bản. Ngăn kéo khô ráo. Gầm bệ cứng. Quý khách quan tâm mời liên hệ Tuấn Anh 0946 586 578.
Tình trạng máy: Đang về
Xem chi tiết