Danh sách máy đang có tại Bãi Máy.VN

Danh sách máy đang có tại Bãi Máy.VN

Máy xúc bánh xích

Máy xúc KOMATSU PC75UU-2

Máy xúc IHI IS04-3

Máy xúc HITACHI UH07-5

Máy xúc MITSUBISHI MS240LC-8

Máy xúc KOMATSU PC200-8

Máy xúc KOMATSU PC120-3

Máy xúc KOBELCO SK05-1

Máy xúc KOMATSU PC75UU-1

Máy xúc KOBELCO SK75UR-2

Máy xúc KOBELCO SK75UR-2

Máy xúc KOMATSU PC300-6Z

Máy xúc KOMATSU PC200-6E

Máy xúc KOMATSU PC200-3

Máy xúc KOMATSU PC150HD-3

Máy xúc KOBELCO SK200-1

Máy xúc HITACHI EX200LC-1

Máy xúc bánh lốp

Máy xúc lốp SAM SUNG MX55WS

Máy xúc lốp KOMATSU PW150ES-6K

Máy xúc mini

Máy xúc HITACHI EX55UR-3

Máy xúc KUBOTA KX045

Máy xúc IHI 55UJ2

Máy xúc IHI 55UJ2

Máy xúc IHI 55UJ2

Máy xúc MITSUBISHI MM30SR

Máy xúc IHI 65UJ

Máy xúc KOMATSU PC50UU

Máy xúc SUMITOMO SH55U

Máy xúc SUMITOMO SH65U

Máy xúc MITSUBISHI MM35

Máy xúc KOMATSU PC40R-8 cần dài

Máy xúc KOMATSU PC50UU-2E

Máy xúc KOBELCO SK30SR

Máy xúc KOBELCO SK03-N2

Máy xúc lật

HITACHI LX70-7

Máy ủi

KOMATSU D31A-18

KOMATSU D31A-18

KOMATSU D60P-11

KOMATSU D41P-3

Xe lu

TACOM TC40

SAKAI SV500

Bãi máy (http://baimay.vn/) | Máy xây dựng (http://baimay.vn/may-xay-dung.html) | Máy xúc lật (http://baimay.vn/may-xuc-lat.html) | Máy ủi (http://baimay.vn/may-ui.html) | Máy đào (http://baimay.vn/may-dao.html) | Máy xúc bánh xích (http://baimay.vn/may-xuc-banh-xich.html) | Máy xúc bánh lốp (http://baimay.vn/may-xuc-banh-lop.html) | Máy xúc mini (http://baimay.vn/may-xuc-mini.html)| Sửa chữa máy xây dựng (http://baimay.vn/kinh-nghiem-sua-chua-may-xay-dung.html) | Xe lu tĩnh (http://baimay.vn/xe-lu-tinh.html) | Xe lu rung (http://baimay.vn/xe-lu-rung.html) | Máy nâng hạ (http://baimay.vn/may-nang-ha.html) |Máy nén khí (http://baimay.vn/may-nen-khi.html) | Máy rải nhựa đường (http://baimay.vn/may-rai-nhua-duong.html) | Phụ tùng máy (http://baimay.vn/phu-tung-may.html)