Máy xây dựng nhập khẩu từ Mỹ tăng nhanh ( tiếp theo)

 

Máy xúc CATERPILLAR của Mỹ

Tuy được nhập khẩu từ Mỹ với nhãn hiệu máy xây dựng nổi tiếng như Caterpillar, Bomag… nhưng nhãn hiệu máy xây dựng được nhập khẩu nhiều nhất tại đây lại là Komatsu, với tỷ trọng trong tháng 2/2011 là 53,13% về lượng và 65,15%% về trị giá tổng các nhãn hiệu máy xây dựng nhập khẩu từ Mỹ. Nhập khẩu máy xây dựng Komatsu trong tháng 2/2011 từ Mỹ đạt 68 chiếc với trị giá đạt 2,411 triệu USD, tăng 1,49% về lượng nhưng lại giảm 0,97% về trị giá so với tháng 1/2011; tăng 106,06% về lượng và 196,10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung trong hai tháng đầu năm 2011, nhập khẩu máy xây dựng Komatsu từ Mỹ đạt 135 chiếc với trị giá 4,85 triệu USD, tăng 80% về lượng và 124,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Máy xây dựng Komatsu nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu là hai chủng loại máy xúc đào (46 chiếc, 1,879 triệu USD) và máy ủi (22 chiếc, 532 nghìn USD). 


Máy xúc KOMATSU của Nhật

Đứng thứ hai trong số các nhãn hiệu máy xây dựng được nhập khẩu từ Mỹ ltrong tháng 2/2011 là máy xây dựng Caterpillar với lượng nhập khẩu đạt 12 chiếc, trị giá 193,7 nghìn USD, tăng 9,09% về lượng và 10,36% về trị giá so với tháng 1/2011. Tuy nhiên tính chung trong hai tháng đầu năm 2011, thì nhập khẩu nhãn hiệu máy xây dựng Caterpillar chỉ đứng thứ 3 sau nhãn hiệu Kobelco với lượng nhập khẩu đạt 23 chiếc với trị giá 369,22 nghìn USD, giảm 4,17% về lượng và 47,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010.

Nhập khẩu máy xây dựng Kobelco từ Mỹ trong tháng 2/2011 giảm tới 45% về lượng và 52,04% về trị giá so với tháng 1/2011, tương ứng với lượng đạt 11 chiếc, trị giá đạt 280,85 nghìn USD. Ngoài ra một số nhãn hiệu máy xây dựng được nhập khẩu nhiều từ Mỹ trong tháng qua còn có: Hitachi (9 chiếc, 282 nghìn USD), Dynapac (3 chiếc, 26,051 nghìn USD), Hyundai (3 chiếc, 16 nghìn USD), ...  

Máy xây dựng nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam chủ yếu qua các cửa khẩu phía Nam. Trong đó, hai cửa khẩu có lượng máy xây dựng nhập khẩu từ Mỹ về nhiều nhất là cảng Cát Lái và Tân cảng. Cụ thể: Nhập khẩu máy xây dựng từ Mỹ qua cảng Cát Lái trong tháng 2/2011 đạt 39 chiếc với trị giá 770 nghìn USD, giảm 51,25% về lượng và 63,64% về trị giá so với tháng 1/2011. Tính chung trong hai tháng đầu năm 2011, nhập khẩu máy xây dựng từ Mỹ qua cảng Cát Lái đạt 119 chiếc với trị giá 2,887 triệu USD, giảm 4,03% về lượng và 4,51% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Nhập khẩu máy xây dựng từ Mỹ qua Tân cảng trong tháng 2/2011 đạt 25 chiếc với trị giá 437 nghìn USD, tăng 150% về lượng và 56,71% về trị giá so với tháng 1/2011. Tính chung trong hai tháng đầu năm 2011 nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt 35 chiếc với trị giá 716 nghìn USD, tăng 250% về lượng và 84,98% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Tại phía Bắc thì các doanh nghiệp nhập khẩu máy xây dựng từ Mỹ về chỉ qua duy nhất cảng Hải Phong với lượng nhập khẩu trong tháng 2/2011 là 41 chiếc, trị giá đạt 1,521 triệu USD, tăng 13,89% về lượng và 12,15% về trị giá so với tháng 1/2011; tăng 20,59% về lượng và 52,93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung trong hai tháng đầu năm 2011, nhập khẩu máy xây dựng từ Mỹ qua cảng Hải Phòng đạt 77 chiếc với trị giá 2,878  triệu USD, tăng 22,22% về lượng và 33,11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010. 

Tham khảo máy xây dựng nhập khẩu từ Mỹ qua các cửa khẩu  

(ĐVT: Lượng (chiếc); Trị giá: (nghìn USD)) 

Cửa khẩu

T2/2011

% so với T1/2011

% so với T2/2010

2T/2011

% so với 2T/2010

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Cảng Hải Phòng

41

1.521

13,89

12,15

20,59

52,93

77

2.878

22,22

33,11

Cảng Cát Lái

39

770

-51,25

-63,64

-7,14

6,16

119

2.887

-4,03

-4,51

Cảng Tân cảng

25

437

150,00

56,71

150,00

12,92

35

716

250,00

84,98

Cảng Vict

9

246

125,00

51,15

350,00

530,77

13

409

160,00

232,32

Cảng SITV (Vũng Tàu)

8

368

-

-

-

-

8

368

-

-

ICD Phước Long Thủ Đức

2

63

-

-

-

-

2

63

100,00

152,00

Cảng Hiệp Phước

1

39

-

-

-

-

1

39

-

-

Cảng Tân Thuận

1

13

-

-

-

-

1

13

-

-

Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)

1

52

0,00

-5,45

-

-

2

107

-33,33

-48,80

Cảng Saigon KV IV

1

30

-

-

-          

-

1

30

-

-

Tổng

128

3.539

-5,19

-12,66

31,96

45,02

263

7.590

19,00

15,02

Theo số liệu của tổng cục thống kê năm 2011 

BAIMAY.VN