Kết quả tìm kiếm "Komatsu PC75UU"

Lọc sản phẩm:
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3

Giá: 550,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3 Serial: 30424. Máy đã chạy được 5674HR. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2

Giá: 3,800,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2 Serial 12004 Máy đã chạy được 6640hr Sản xuất năm 1996yr
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3

Giá: 430,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3 Serial: 16918 Máy đã chạy được 3686hr. Máy sản xuất năm 1998yr.
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2E

Giá: 420,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2E Serial 13483, Sản xuất năm 1997yr, Máy đã chạy được 5250H
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2

Giá: 3,800,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2 Serial 6530UP. Máy nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Chất lượng còn trên 80%.
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2

Giá: 390,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2 hàng bãi, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Máy xích dải cao su, có ca bin, bơm pít tổng.
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3C

Giá: 530,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-3C Serial 21012 Máy đã chạy được 6905hr Sản xuất năm 2001y
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2

Giá: 410,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2 Serial 6535 Máy đã chạy được 807hr
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC75UU-2E

Giá: 420,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào mini bánh xích KOMATSU PC75UU-2E Serial: 12400. Xích sắt, ca bin. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết
Tên máy:

Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2

Giá: 370,000,000 VNĐ
Mô tả máy: Máy xúc đào bánh xích KOMATSU PC75UU-2 Serial 8405 Đã chạy được 4240hr Máy sản xuất năm 1994y
Tình trạng máy: Đã bán
Xem chi tiết